Загальні положення та умови


1. укладення договору Реєстрація є обов'язковою і може бути здійснена особисто, по телефону, письмово, факсом або електронною поштою. Реєстрація на програми підвищення кваліфікації з іспитом у Торгово-промисловій палаті (IHK) або іншій установі повинна бути зроблена в письмовій формі та отримана PlanB Bildungs GmbH (організатором навчання) до початку курсу. Реєстрації будуть прийматися, оброблятися та підтверджуватися організатором навчання в хронологічному порядку їх надходження. Після отримання учасником підтвердження про реєстрацію між учасником та організатором тренінгу укладається договір (про надання послуг). Як правило, підтвердження надсилається не пізніше, ніж за три дні до початку курсу, тренінгу або семінару.


2. предмет послуги Договір укладається шляхом участі в курсі, тренінгу або семінарі (освітня пропозиція), що проводиться самим постачальником освітніх послуг або від його імені, який постачальник освітніх послуг рекламує у своїй освітній програмі або в інших використовуваних ним засобах масової інформації. Навчальні матеріали, необхідні для реалізації навчальної програми, визначені особою, що проводить навчання, надаються особою, що проводить навчання, учасникам відповідно до розділів навчання. Роздані під розписку учасникам навчальні матеріали стають власністю учасників, якщо їх не відкликає особа, що проводить навчання.


3. право на анулювання Якщо ви не отримаєте фінансування відповідно до SGB III, ви маєте право відмовитися від цього контракту. Ви не несете жодних витрат у результаті відмови. Крім того, ви маєте загальне право відмовитися від договору протягом 14 днів з моменту укладення договору, але не пізніше початку курсу. Договір про участь у програмі професійного навчання можна розірвати в письмовій формі з шеститижневим терміном попередження, спочатку наприкінці перших трьох місяців, а потім наприкінці наступних трьох місяців. Програму, яка проходить у кілька етапів тривалістю менше трьох місяців, можна розірвати в письмовій формі з попередженням за один тиждень, при цьому буде виставлено рахунок на пропорційну суму.4. вартість участі - витрати- оплата Вартість участі залежить від тривалості та змісту індивідуальної навчальної програми і може бути знайдена в навчальній програмі або інших засобах масової інформації, які використовує провайдер навчання. Вартість участі становить /.... Включає плату за курс, плату за іспит, матеріали для учасників.


5. анулювання Навчальний заклад може розірвати договір, якщо не буде досягнуто необхідної мінімальної кількості учасників або якщо лектор скасує заняття. У таких випадках навчальний заклад зобов'язаний негайно повідомити учасника про анулювання і повернути вже сплачену плату за участь. Будь-які подальші претензії щодо відшкодування збитків у зв'язку з анулюванням з боку навчального закладу виключаються.

Учасник має право відмовитися від участі у випадку, якщо захід не визнається Соціальним кодексом Німеччини (SGB III), а фінансування відповідно до Соціального кодексу Німеччини (SGB III) є неможливим. У цьому випадку він/вона не несе жодних витрат. Це не стосується випадків, коли сам учасник не отримує індивідуальної підтримки відповідно до Соціального кодексу Німеччини (SGB III).


6. скасування - зняття з реєстрації Скасування індивідуальних навчальних курсів, які складаються лише з одного навчального розділу, можливе безкоштовно за три робочі дні до початку курсу; якщо скасування здійснюється пізніше, якщо зареєстрований учасник не відвідує захід або якщо він/вона скасовує участь під час курсу, повна вартість участі все одно підлягає сплаті. Всі скасування повинні бути зроблені в письмовій формі.


7 Спеціальні угоди для навчальних програм з обов'язковим відвідуванням (за дорученням служби зайнятості / агентства з працевлаштування) Учасник зобов'язується відвідувати заняття, передбачені навчальною програмою, складати проміжні та підсумкові іспити, а також виконувати вказівки керівника курсу, лекторів та відповідальних осіб у навчальному закладі. Якщо учасник не може відвідувати заняття, він повинен подати організатору навчання письмове повідомлення про свою відсутність. Учасник також зобов'язується негайно повідомити агентство з працевлаштування (Agentur für Arbeit) та організатора навчання, якщо він/вона залишає курс.


8 Спеціальні угоди для ІТ-курсів Обладнання та носії інформації (ПК, відео- та касетні магнітофони тощо), надані провайдером навчання, можуть використовуватися лише відповідно до інструкцій керівництва курсу. З обладнанням та носіями інформації слід поводитися дбайливо. Будь-яка спроба використовувати або експлуатувати програми або частини програм всупереч інструкціям керівництва курсу (неправомірна поведінка) і всупереч чинним ліцензійним умовам призведе до виключення з курсу. У разі виключення учасник також втрачає будь-яке право на відшкодування вартості участі. Навчальна організація залишає за собою право вимагати відшкодування будь-яких збитків. Крім того, навчальний заклад залишає за собою право на подальші регресні вимоги, якщо неправомірна поведінка або порушення ліцензії зачіпає права третіх осіб. Нарешті, дозволяється використовувати лише носії даних, видані навчальним закладом для цілей навчання, які мають відповідне маркування. Ці носії інформації повинні бути залишені в навчальній кімнаті в кінці дня/вечора курсу і є власністю постачальника послуг з навчання. Після консультації з керівництвом курсу носії інформації можна забрати додому після закінчення навчальної програми.9. інші зобов'язання договірних сторін Учасник зобов'язаний негайно інформувати організатора навчання про зміну своєї адреси. Організатор навчання зобов'язується, за винятком форс-мажорних обставин, забезпечити виконання всіх умов для належного проведення курсу кваліфікованими викладачами, а також забезпечити проведення випускного іспиту екзаменаційною комісією та, у випадку програм професійного навчання, видачу свідоцтва про закінчення навчання. Сам по собі цей договір не дає учаснику права на вступ до освітньої програми, яка має вступні вимоги, або на допуск до іспиту чи складання іспиту.


10. відповідальність Ми не несемо відповідальності за будь-які нещасні випадки, збитки або шкоду, яких зазнали учасники освітньої програми, пропонованої постачальником послуг з навчання. Учасник сам несе відповідальність за пошкодження навчального обладнання у випадку навмисного наміру або будь-якої форми недбалого пошкодження.


11. страхування від нещасних випадків Обов'язкове страхування від нещасних випадків надається навчальним закладом лише в тому випадку, якщо мова йде про програму професійного навчання, яка не ініційована і не фінансується роботодавцем. Учасник отримує обов'язкове страхування від нещасного випадку від навчального закладу лише в тому випадку, якщо він/вона не працює як індивідуальний підприємець. Компетентним об'єднанням страхування відповідальності роботодавців для всіх нещасних випадків, якими займається навчальний заклад, є Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG), Bezirksverwaltung Bergisch Gladbach, Kölner Straße 20, 51401 Bergisch Gladbach. Клієнтський номер провайдера навчання у VBG: 10/2048/0201 BV05, який покриває лише можливі нещасні випадки на прямих маршрутах до навчального центру, нещасні випадки під час уроків та, за необхідності, нещасні випадки під час стажування на підприємстві. Якщо учасник не підпадає під описані випадки і не застрахований своїм роботодавцем, він/вона може укласти власну приватну страховку від нещасних випадків.


12. зберігання та видалення даних Окрім перелічених нижче винятків, ми видаляємо ваші персональні дані, коли договірні відносини з вами закінчуються, всі взаємні претензії виконані і немає інших передбачених законом зобов'язань щодо зберігання або правових підстав для зберігання. Ми будемо використовувати ваше ім'я та поштову адресу протягом максимум 24 місяців після припинення договірних відносин. Ми будемо раді надати вам інформацію про те, чи зберігали ми ваші персональні дані, і якщо так, то які саме, і кому ми могли їх передати. Відповідно до законодавчих положень, ви можете скористатися наступними додатковими правами: Авторизація, видалення, обмеження обробки (блокування для певних цілей).


13. захист даних відповідно до Федерального закону про захист даних Прізвище, ім'я, адреса, номер телефону, факсу, електронної пошти та, за необхідності, реквізити банківського рахунку учасника зберігаються навчальним закладом з метою реалізації програми. Якщо учасник не бажає, щоб з ним зв'язувалися в майбутньому, або не погоджується на зберігання своїх даних, він може попросити навчальний заклад видалити свої дані після завершення навчальної програми. Дані, пов'язані з курсом (дані учасника, пропуски занять, статус успішності тощо), будуть передані до Агентства з працевлаштування/ARGE. Персональні дані (особисті дані, посвідчення особи, паспорт, картка соціального страхування, банківські реквізити, дані медичного страхування) будуть передані майбутньому роботодавцю та залученим установам (районна адміністрація, Торгово-промислова палата тощо).


14. прикінцеві положення Зміни або доповнення до цього договору повинні бути зроблені в письмовій формі та підписані обома договірними сторонами для того, щоб мати юридичну силу. Усні додаткові угоди не існують і не є дійсними. Учасник отримує примірник договору, підписаний обома договірними сторонами.

PlanB Bildungs GmbH Контакт: Клаус Куцнер (Klaus Kutzner) Oskar-Jäger-Str. 50, 50825 Cologne Телефон:0221 39780300info@plan-b-bildung.de

Не знаєте? Ми можемо тобі допомогти!

Зв'яжіться з нами зараз!